دو بار در سال برای پالایش ذهن و رفع خستگی، با اعضای گروهمون

 می‌ریم سفر. این سفرها تأثیر خوبی روی کیفیت روابط درون‌سازمانی‌مون داره و نتیجه‌ی اصلیش، هماهنگی بیشتر گروهمونه.

image 2.1 (3).jpg (451 KB)

image 2.2 (3).jpg (335 KB)