در هر سازمانی (یا بهتر بگیم، هر اجتماعی) «نحوهی تعامل» و «کیفیت ارتباطات»، تأثیر چشمگیری روی میزان رضایتمندی و خوشحالی افراد داره. گاهی لازمه قدرت ویرانگری بعضی از کلمه‌ها رو یادآوری و خط‌قرمزهای سازمانی رو با همدیگه مرور کنیم.

840x420-الف.jpg (49 KB)