تابستون 98 با درنظرگرفتن میزان استقبال هم‌تیمی‌ها از مسابقه‌های ورزشی، مشارکت چشمگیر و موج مثبتی از رقابت و رفاقت که به دنبال هر دوره از بازی‌ها در فضای شرکت ایجاد می‌شد، تصمیم گرفتیم این مسابقه‌ها رو به شکل رسمیتری برگزار کنیم. نام «المپیک صباایده» و مدال‌هایی که به

image 2.1 (9).jpg (159 KB)رسم  یادبود به نفرات برگزیده اهدا می‌شه، از این دوره به رقابتها اضافه شد

image 2.2 (9).jpg (213 KB)