بلندترین شب سال تو راه بود و ما می‌دونستیم امسال به دلیل شرایط سخت اقتصادی، خیلی‌ها از حال خوش یلدا محروم هستن. پس تصمیم گرفتیم یلدامون رو با افراد نیازمند تقسیم کنیم.

پس برای هرنفر دوتا بسته‌ی هدیه فرستادیم: یکی برای خودش و دیگری برای یک دوست ناشناس و نیازمند.

image 2.2 (7).jpg (154 KB)

image 2.1 (7).jpg (159 KB)