ما توی صباایده در کنار کار دنبال فرصتیم که بیشتر بهمون خوش بگذره.
برای همین تصمیم گرفتیم مسابقات صباایده رو به شکل رسمیتر و در قالب یه المپیک برگزار کنیم. مشارکت بچه‌ها توی مسابقات و استقبالشون از رشته‌های ورزشی انقدر زیاد بود که موج مثبتی از رقابت و رفاقت رو به وجود آورد.
توی این دوره از «المپیک صبا» مدال‌هایی رو هم به رسم یادبود به نفرات برگزیده تقدیم کردیم.

 

Image3.jpg (242 KB)

Image1.jpg (244 KB)

Image2.jpg (398 KB)