سفر گروهی که باشه بیشتر خوش میگذره. برای همین بچه‌های صباایده سالی دو بار برای پالایش ذهنی و رفع خستگی، با هم میرن سفر. این سفرها تاثیر خوبی روی کیفیت روابط درون سازمانیمون و نتیجه‌ی اصلیش هماهنگی بیشتر بچه‌هاست. این سفرها هر سال اجرا میشه و جزو برنامه‌های همیشگی صیاایده است. 

Edit.jpg (2.39 MB)
IMG_4425.JPG (4.43 MB)
IMG_4462.JPG (4.56 MB)