این یه پیام تشکر برای شماست.

برای شما که با هر تفکری، بهترین صفات را در ذهن تداعی ‌می‌کنید.

آرامش

مهربانی

صلح

محبت

...

امروز روز شماست، روزی که ذهنمون سرشار از یاد شماست..

به یاد مادر، همسر، خواهر و به یاد تمام خانم‌هایی که نقشی در زندگیمون داشتن و دارن..

و وجودشون حس آرامش رو در دنیای ما به جریان می‌ندازه.

روز زن مبارک