این یه برگر معمولی نیست! دست هیچ آشپزی به این برگرها نخورده!

این برگرها رو، ۶۳ نفر از بچه‌های تیم فنی #صباایده با دست‌هایی که همیشه روی کیبوردن درست کردن.

کِی؟ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

دورهمی تِک برگر