این مهمونی با مهمونی‌های قبل فرق داشت!

تابستون رسیده بود و ما که از دورهمی‌های هرساله محروم بودیم، تصمیم گرفتیم این‌بار مهمونی رو آنلاین و توی منزلِ تک تک همکارامون برگزار کنیم.

ظهر یک پنجشنبه‌ی گرم مردادی، توی بیش از صدتا خونه در تهران و اطراف تهران داشتیم همدل و هم‌زمان آبدوغ خیار مهمونی رو آماده می‌کردیم.

image 2.2 (7).jpg (140 KB)

 image 2.1 (7).jpg (186 KB)