این مهمونی با مهمونی‌های قبل فرق داشت!

تابستون رسیده بود و ما که از دورهمی‌های هرساله محروم بودیم، تصمیم گرفتیم این‌بار مهمونی رو آنلاین و توی منزلِ تک تک همکارامون برگزار کنیم.

ظهر یک پنجشنبه‌ی گرم مردادی، توی بیش از صدتا خونه در تهران و اطراف تهران داشتیم همدل و هم‌زمان آبدوغ خیار مهمونی رو آماده می‌کردیم.

 

Untitled-2.jpg (218 KB)