برنامه‌ی جامعِ توسعه‌ی فردی که از سال 98 با برگزاری کلاس‌های آموزش زبان شروع شد و برنامه‌ریزی کردیم سرفصل‌های دیگه‌ای بهش اضافه بشه.

image 2.1.jpg (234 KB)