تو دنیایی که آرامش دُر گران‌بهایی شده، باید آموخت رها شدن و در لحظه زندگی کردن را، تا جانی دوباره بگیریم و مهیای فرداهایمان شویم.
توی روز مدیتیشن برای همکارای عزیزمون هدیه‌ای رو آماده کردیم که شامل یه کتاب و چند تا دونه‌ی گیاه بود.
کتاب برای سیر درونی و عمیق شدن، دونه‌هایی برای کاشت تا هر روز با عشق شاهد رشدش باشیم و دونه‌هایی برای پرنده‌ها  که بتونیم مهربونی رو راحت‌تر لمس کنیم.

088A1784 (4).JPG (6.53 MB)