بیست سال زندگی و کار توی صباایده، تجربه‌های باارزشی برای ما داشته که یکی از موثرترین و مهم‌ترین صفات یا ویژگی‌هایی که خیلی اوقات به رشد و برکت ما کمک کرده، تواضع یا خاکی بودنه.

چیزی که باعث میشه اتفاق‌های خوب مسیر حرکتشون رو عوض کنن و به سمت ما بیان؛ طراوت و صفا در نزدیکی جسم و روحمون خونه کنه و بقیه دوستمون داشته باشن و حداقل یه چایی مهمون‌مون بشن. برای همین پاییز 1400 یه کمپین اجرا کردیم به اسم «خاکی باش»

در بهاران کی شود سرسبز سنگ

خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ

سال‌ها تو سنگ بودی دلخراش

آزمون کن یک زبانی خاک باش

1080x1080 (v02).jpg (1.67 MB)